Personal corporal Training (PcT)
l’economia del moviment obre un espai entre l’organisme i la paraula
                                                                  Joan Pons

Elements que es posen en joc en aquesta economia:

1. circuits corporals, a través d’aquests circuits el subjecte produeix una imatge del seu cos.
2. espai, la imatge produïda obre un espai entre l’organisme i la paraula.
3. moviment, l’espai que ha ressonat al cos és la clau mobilitzadora per al desbloqueig.
4. paraula, la vivència d’aquest nou moviment que es va obrint dona pas a la paraula del subjecte.

Objectiu del PcT
La investigació ha de servir per desplegar els 3 primers elements d’aquesta economia del moviment, així com també per donar a conèixer com s’aplica aquest entrenament a través de diferenciar-lo conceptualment d’un treball transferencial, d’una recepta-tractament i també per contrastar-lo genèricament amb d’altres entrenaments (esportius, empresarials...) on la imatge del què s’ha d’entrenar és donada per l’entrenador, manager, etc., no pas produïda pel mateix subjecte.
Metodologia:

1.0 0.1 L’Entrenador facilita el procés de desbloqueig del subjecte, des del silenci de les significacions.

2.0 1.1 Aplicant els circuits corporals per mitjà de les taules d’exercitació va sorgint la imatge que produeix el cos per aquell subjecte.

3.0 2.1 Aquella imatge que ara té valor afegit permet obrir un espai, que abans no hi era, entre l’organisme i la paraula.

4.0 3.1 El ressò de l’espai alliberat mobilitza la pulsió bloquejada i té el poder de connectar amb les marques.

5.0 4.1 Parlar de l’experiència.


Procés de deconstrucció

1-l’extracció de les marques del cos del subjecte on ha quedat fixat.
2-la imatge localitzada que obre aquell espai nou, permet un respir a la zona bloquejada.
3-el deixar-se moure permet un canvi de posició respecte a la vivència d’aquelles marques.
4-la missió de l’entrenador és la de facilitar que el subjecte pugui escoltar i fer el canvi de sentit.