Intro/versiones del objeto
III jornada, MACBA
Barcelona, 1997> La exposición Introversions: aspectes de la col.lecció realizada en el MACBA sirvió como pretexto para la realización de esta jornada

> Entrevista a Ramón Guillen Balmes, por Alberto Caballero

> Introducción

>ALTRES/VERSIONS de l'objecte
taller amb: Arqueologia d'artista 1991-1992

Ramón Guillén-Balmes
Introducción de Zulema Moretmecad e-journal

publicado con:
Mecad e journal 8
Intro-versiones del objeto
prótesis y otras extensiones

Barcelona, diciembre de 2001
http://www.mecad.org/e-journal/numero8/marco.htm

 

La prótesis del deseo
La obra de Ramón Guillén-Balmes
Alberto Caballero
Barcelona. 2014

 

  

programa de manoprograma de la jornada

III JORNADA
INTRO/VERSIONS
de l’ objecte

Aixl corn: M inlrouersíons ' neix de 1'evidencia que alguhes obres contenen un hálit de vida, un batee, una pulsió gairebé física", un grup de diversos especial istes hern entes la importancia de realitzar diverses lectures que travessen 1'objecte, resignificant d*aquesta manera el eos, en el marc d'una cultura fragmentaria i plurivoca.

10 a 11,30 hores
· primera etapa
VERSIONS d'un recorregut

Punts de vista
Antoni Solanas, arquitecte

Introducció a introversions:
Aspectes de la Col.lecció
Antonia Ma Perelló, comissária

11,30 a 12 hores: café

sala d'actes
(pagament matrícula)

12a 14 hores
· segona etapa
CON/VERSIONS de l'objecte
taula rodona amb:

Intervenció i control en el procés de la vida
Nuria Cluselles, bióloga

Home o máquina: Fins a on la diferencia?
Annalisa Sassano,filósofa

Diferents prespectives de l'objecte social
Diego Rodríguez Prieto, socióleg

Del cos mecánic al cos virtual
Claudia Giannetti, Especialista en Media Art

14 a 16 hores: dinar

16 a 18 hores
· tercera etapa
ALTRES/VERSIONS de l'objecte
taller amb:
Arqueología d'Artista 1991-92
Ramón Guillén-Balmes

a/Versions de l'objecte
Alberto Caballero, analista
Re/Versions de I'objecte: el text Zulema Moret, filóloga, escriptora

18 a 18,30 hores: café

18,30 a 19,30 hores quarta etapa DEBAT

19,30 a 20 hores CLOENDA i copa de vi