DRAC MÀGIC
VOLVER

 

 

DRAC MÀGIC és una cooperativa fundada el 1970 dedicada fonamentalment a l’estudi i a la divulgació dels audiovisuals i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. Una de les seves àrees preferents d’activitat és la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisual i la seva presència com a autora en el camp de la realització i la crítica.

Projectes de Drac Màgic

1. Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
2. Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
3. El Vídeo del Minut
4. Mediateca
5. Distribucions Imatge