L' Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) és l'única associació professional d’artistes visuals existent a Catalunya, és la primera de tot l'Estat en nombre d’associats i una de les més fortes d'Europa.
L'AAVC està formada per creadors i creadores que resideixen a Catalunya i que treballen en qualsevol de les opcions, pràctiques o suports amb els que es formalitza l’art contemporani (escultura, fotografia, arts electròniques, instal·lacions, performance, pintura, vídeo...).
Les dues funcions bàsiques de l'AAVC són:
- La representació, defensa i millora de la condició social, professional i cultural de l'artista.
- La defensa de l'interès social de l'art.
L'AAVC promou les accions necessàries per aconseguir millores socials, econòmiques i culturals per a tots els artistes visuals. Fomenta la solidaritat entre les diferents pràctiques i generacions de creadors i genera serveis de naturalesa assistencial per als seus associats i associades.